Mají všichni výrobci elektřiny povinnost odvodu z nadměrných příjmů? Není tomu tak, nenechte se odradit.

V souvislosti s poslední změnou Energetického zákona č. 469/2023 Sb., došlo na trhu fotovoltaiky k nejasnostem ve výkladu. Týkalo se to hlavně povinnosti odvodu z nadměrných příjmů výrobců elektrické energie.

Aby se zamezilo nesrovnalostem a nedorozumění, ERÚ (Energetický regulační úřad) vydal stanovisko, ve kterém vysvětluje a upřesňuje, koho se tato povinnost odvodu týká a kdo musí podat čestné prohlášení.

Jednoznačně je uvedeno, že „výrobny s instalovaným elektrickým výkonem do 1MW včetně“ povinnost odvodu z nadměrných příjmů nemají a čestné prohlášení podávat nemusí.

Více informací najdete na těchto odkazech:

Pořízení solárního systému je stále velmi výhodné. Nenechte se odradit.