Od ledna 2023 – lepší podmínky pro fotovoltaiku

Od 24. ledna 2023 vstoupil v účinnost zákon č. 19/2023 Sb. (novela Energetického zákona č. 458/2000). Došlo k výraznému zjednodušení podmínek pro instalaci fotovoltaických panelů.

Nejvýznamnější změna spočívá v tom, že není potřeba žádat Energetický regulační úřad o licenci k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW (dříve byla hranice 10 kW).

Navíc stavby malých solárních elektráren s výkonem do 50 kW nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona. Tato podmínka platí v případě, že není zasahováno do nosních konstrukcí původní stavby a nemění se způsob jejího užívání.

Výše uvedené změny platí pro domácnosti i pro malé podnikatele.

Odkaz na změnu zákona najdete ZDE.

Na výrobu elektrické energie ze solárních panelů je možné získat v roce 2023 významné dotace. Její výše závisí např. na celkovém výkonu elektrárny, typu elektrárny (jestli je připojena k veřejné elektrické síti), kapacitě uložiště (baterií), atd.

Podrobné informace o programu „Nová zelená úsporám“ najdete ZDE.

Za posledních několik let došlo k výraznému poklesu cen zejména solárních panelů, baterií, měničů napětí a jiných komponentů.

V kombinaci s lepšími legislativními podmínkami, dotacemi a vysokými cenami elektrické energie je návratnost investice do fotovoltaiky mnohem rychlejší, než tomu bylo před rokem.