Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 114/2023 o bezpečnosti fotovoltaických systémů

Montáž fotovoltaických systémů je třeba provádět tak, aby jejich provoz byl bezpečný. Díky tomu MinisterstvoMPO_logo průmyslu a obchodu vydalo novou Vyhlášku č. 114/2023 o jejich bezpečnosti, je účinná od 1.5.2023.

Vyhláška stanoví požadavky na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje s instalovaným výkonem do 50 KW. Důraz je kladen na materiálové provedení solárních panelů, na provedení kabelového vedení. Neméně důležité jsou i požadavky na vypnutí a odpojení fotovoltaických systémů od distribuční soustavy.

Více informací najdete na následujícím odkazu: Vyhláška č. 114/2023 Sb.